Lamb Doner Wrap

Chicken Doner Wrap

Lamb Shish Wrap

Chicken Shish Wrap

Adana Kofte Wrap

Chicken Kofte Wrap

Mixed Doner Wrap

Ciger Liver Wrap